اشعار زیبا❉حکیمانه ❉ پر محتوا
 
 
♔❉جمع آوری شده توسط علی دولتی ❉♔
 

در عهد سلطنت ناصرالدین شاه پاپ عظم کا تو لیک مسیحیت برای امور نصاری ایران نماینده ای به کشور ایران فرستاد و از امپراتور روسیه و پا د شاه انگلستان و ا را طو ر هندوستان و غیر ه خواهش کرده بود که به ناصرالدین شاه توصیه کنند که امر کند مامورین ایران از او حفاظت نمایند شاه به میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم فرمان داد که از او نگاهداری کند در مجلسی که اتابک او را احضار و بوسیله دکتر تو لوزان حکیم طبیب فرانسوی ناصرالدین شاه با او گفتگو میکرد از خواص اتابک که درآن مجلس حاضر بوده نقل کرد که در بین گفت و شنود اتابک با نماینده .پاپ چند دفعه بین دکتر تو لوزان و نماینده پاپ گفتگو شد .بدون اینکه دکتر گفته نماینده پاپ را برای اتابک و یا گفته اتابک را برای او ترجمه کند و در اثر این گفتگو در روی نماینده پاپ آثار کدورت و رنجش ظاهر شد اتابک که تاکید پادشاه به مراعات او و جلوگیری از کدورت و رنجش او را دید و در مجلس اول آثار رنجش و کدورت در او دید مضطرب شد و به دکتر.تو لو زان گفت چه گفتی که این شخص این.طور رنجید دکتر گفت از طرف حضرت اشرف چیزی نه گفتم او راجع به خود من و انجیل سوالی کرد و من جوابی دادم از جواب من افسر ده شد اتابک پرسید او چه گفت و شما چه گفتید دکتر گفت او وقتی روانی .فارسی گو ئ مرا دید گفت شما خوب فارسی حرف می زنید بگوئید انجیل ما بهتر است یا کتاب دینی اینها گفتم کتاب دینی اینها عربی است زیرا پیغمبر شان عرب است ولی یک کتابی .از علما اینها من دیده و خوانده ام که از انجیل ما و تورات کلیم یا ن خیلی بهتر است از این حرف من خوشش نیامد و رو به من ترش کرد اتابک پرسید چه کتابی است آن کتاب دکتر تو لو زان گفت کتاب مثنوی مولوی

(نثر و شرح مثنوی مولوی موسی نثری دفتر ششم .ص279)

-----------------

اگر قرآن را که یک .کتاب آسمانی است با گفتار ائمه ع کنار بگذاریم از موقعی که بشریت.برای حفظ افکار خود خط را به وجود آورده و.تالیف کتاب تعمیم یافته حکما .و.بزرگان و شعرا و نویسند گان عقاید و نظرات و نتیجه افکار خود را به صور ت کتاب به.جامعه بشری عرضه

داشته اند تاکنون کتابی در موضوع اخلاق بشری و کمال انسانی وزین تر پر مایه تر و مفید تر و بهتر.از مثنوی مولوی به عالم بشریت عرضه.نشده است

این کتاب نه تنها بر آثار حکما و شعرا و علمای تربیت و اخلاق ترجیح دارد بلکه اگر بهترین کتابها را که سایرین از هر قوم و ملتی در هر قرن و زمانی نوشته اند در نظر گرفته.شود با مثنوی مولوی مقایسه نماییم خواهیم دید که فرق آنها با این کتاب از زمین تا آسمان است. (مقدمه نثر و شرح مثنوی)

شیخ عطار به پدر مولوی گفت:زود باشد که این پسر تو(مولوی)آتش در سوختگان عالم زند. (جلال الدّین همایی) ----------

حاج ملا هادی سبزواری:مثنوی تفسیر منظوم قرآن است.

مولوی گویی برهمه کتاب ها و عقاید روان کاوی اطلاع و اشراف داشته است.

----------

در کتاب مثنوی تعداد 2142 آیه قرآن مورد استناد قرار گرفته وتعداد756 حدیث نیز به کار گرفته شده.

مولوی در چند مورد در توبیخ موسقی و سماع سخن صریح گفته است.

مولوی تخلّصی نداشته است و در دیوان شمس به نام شمس تخلص کرده گویا زمانی تخلص به خاموشی داشته که بعدها رها کرده است.

(عوامل جذابیت سخنان مولوی)

سراغ گرفتن عشق از مردم امروزی که نه در درون و نه آرمان در بیرون مانند آب پاشیدن به روی ماهی مرده ای است که مدت ها از آب بیرون افتاده است.

عشق چون کشتی بود بهر خواص کم بود آفت بود اغلب خلاص

(عشق در مثنوی علامه جعفری)

.مولوی شگفت انگیز ترین مطالب را خیلی بابی اعتنایی و بدون بزرگ نمایی بیان می کند.

مولوی بیان می دارد که در دنیا آدمی از آن هنگام در راه رشد و تعالی قدم بر می دارد که بداند در این دنیا گمشده ای دارد و هنگامی که نداند گمشده بالایی دارد حرکت محال است

----------

چون خری در گل فتد از گام تیز

دم به دم جنبد برای عزم خیز

جای را هموار نکند بهر باش

داند او که نیست آن جای معاش

حس تو از حس خر کمتر بده است

که دل تو زین و حل ها بر نجست

در و حل تاویل رخصت می کنی

.چون نمی خواهی کز آن دل برکنی

کان روا باشد مرا من مضطرم

حق نگیرد عاجزی را از کرم

(عوامل جذابیت مولوی)

.جسم ظاهر عاقبت هم رفتنی است

تا ابد معنی بخواهد شاد زیست

----------

عارفان از دو جهان کاهل تر ند

زان که بی شد یار خرمن برند

----------

بیگمان که زبان پرده دل است

چون بجنبد پرده سرها واصل است

آن نسیمی که بیاید از چمن

هست پیدا از سموم گولخن

***

بانگ حیزان و شجا عا ن دلیر

هست پیدا چون فن روباه و شیر

----------

صید گیرد تیر هم با پر غیر

لا جرم بی بهره است از لحم طی

باز می آرد به خود از کوهسار

لاجرم شاه اش خوراند کبک و سار

منطقی کز وحی نبود از هواست

همچو خاکی در هوا و در هبا ست

زندگی در مردن و در محنت است

آب حیوان در درون ظلمت است


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:49  توسط علی❉دولتی  | 
 |+| نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:41  توسط علی❉دولتی  | 
بسم الله الرحمن الرحيم
قرآن کريم به ما فرمان مي دهد تا در زمين بگرديم و سرنوشت دروغ پنداران دين را ببينيم ودر آفاق وانفس سير کنيم که همه جا آيات خدا پديدار است وديدن نشانه هاي خدا برايمان انسان مي افزايد و ديدار با بندگان خدا آگاهي و دانائي مارا بالا مي برد.
آن ها که در محدوده شهر وطن خود عمري محصور و محبوسند بينشي اندک دارند و فکري محدود و قاصر واز پرواز انديشه سهمي وافر نمي برند واز اين روي است که پيامبران الهي مامور به هجرتند و هجرت اصلي است در زيست انسان. هجرت دروني و بروني در جغرافياي نفس و جامعه وجهان.
درگذشته باوسيله عمومي وباموتورسه چرخ مزدا که دوستم حاج جواد اتاقکي زيبا بر روي آن ساخته بود تقريبا اکثر شهرهاي ايران را گشته و تجربه سفر داشتم. لذا مدت زمان طولاني اي درفکر سفر به دور دنيا بودم و کم کم خود را آماده مي کردم.يک دستگاه ماشين فلوکس واگن مسقف تهيه و باربند سراسري سفارشي نيز نصب کرده ويک تخت دونفره از پشت راننده تا برآمدگي موتور ماشين نصب شد.کتاب هاي فارسي اي که در مورد سير وسفر وجهان گردي نوشته شده مطالعه کرده و موارد مورد نياز را ياد داشت برداري کرديم.از دوستاني که تجربه داشتند نيز استفاده کرده و در نهايت آدرس مراکز اسلامي که در مسير بود از مجله وزين مکتب اسلام گرفته شد .چهار نفر بوديم سه برادر ويک دوست.اقدام به گرفتن گذر نامه وتهيه لوازم مورد نياز مقداري وقت گرفت.
روي شيشه عقب ماشين باخط درشت کلمه سبحان الله باترجمه انگليسي را نوشته وشماره ترانزيت9130نصب گرديد.گواهي رانندگي من واخوي بزرگ ودوستمان حسين آقا را بين الملي کر ديم.تعداد 70قلم لوازم ومواد غذائي داخل ماشين گذاشتيم ودر تاريخ 1353/5/14 با بدرقه خانواده ومادر وبستگان از منزل خودمان به طرف زاويه زرند حرکت کرده مقداري نان لواش خانگي که توسط حسين آقا آماده بود را برداشته و به طرف قزوين حرکت کرديم.در قزوين شب را در منزل يکي از دوستان به نام آقاي حسين معافي مهمان شديم .شب داخل ماشين يکي از دوستان خوابيد و نگهباني داد.ماشين قيافه خاصي پيدا کرده بود ونمره ترانزيت وبار بند پر بار جلب توجه مي نمود.صبح روز بعد از کار خانه پارچه بافي کوراغلي بازديد کرده واز دوستاني که درآنجا و بازارشهر داشتم خدا حافظي کردم .ماشين را وزن کرديم 1930کيلو بود.يعني 630 کيلوبار داشتيم.
طبق برنامه خودمان اين سفرشش ماهه بود وبهمين جهت بايد از همه بستگان ودوستان حلاليت طلبيده وخدا حافظي ميکردم.
بين راه قزوين وزنجان پيراهن رسمي اي که در تهران دوخته بوديم وهم شکل وهمرنگ وبدون يقه بود را پوشيديم وتا زمان برگشتن همان لباس را بر تن داشتيم.

در ايام کودکي ونوجواني حدود 11سال به همراه پدر و مادر و دوبرادر و خواهرم در زنجان سکونت داشتيم و خاطرات بياد ماندني اي از آن سالها دارم.
صحبت کنان به راه ادامه داديم همراهان به نوبت قسمت عقب ماشين که کاملا براي خواب آماده کرده بوديم استراحت کردند ومن همچنان مشغول رانندگي بودم.ساعت 10شب به شهر تبريز رسيديم وبا بستگان تماس گرفتيم و ساعتي بعد وارد منزل پسر خاله پدرمان شديم که بازهم جهت نگهباني دو نفر مان داخل ماشين خوابيديم .صبح که بيدار شديم حسين آقا مريض حال بود.مقداري ميوه خريده واز مهمان دار وبقيه خدا حافظي کرديم و به راهمان ادامه داديم و هنگام نماز ظهر به ماکورسيديم و نماز را درهمانجا اقامه کرديم.
در ساعت 3/30دقيقه در مرز بازرگان بوديم.حدود يک ساعت تشريفات خروج از ايران و ورود به خاک ترکيه به طول انجاميد و ساعت 4/30 دقيقه وارد خاک ترکيه شديم.
ترکيه اولين کشوري بود که درمسافرتمان وارد آن شديم.نام رسمي جمهوري ترکيه نام بين ا لمللي ترکي نام محلي ترکيه جمهوريتي. اسامي ديگر نيز دارد مثل آسياي صغير وآناتولي .
ترکيه 780576 کيلو متر مربع وسعت دارد تقريبا نصف ايران است و35 کشور جهان از نظر وسعت است .
ترکيه شش همسايه? آسيايي و دو همسايه? اروپايي دارد. کشورهاي هم مرز ترکيه عبارت‌اند از: در خاور با ايران ??? کيلومتر، جمهوري آذربايجان ? کيلومتر، ارمنستان ??? کيلومتر، و گرجستان ??? کيلومتر؛ در جنوب خاور با عراق ??? کيلومتر و سوريه ??? کيلومتر؛ در شمال باختر با يونان ??? کيلومتر و بلغارستان ??? کيلومتر.
در ترکيه ما پنج شب حضور داشتيم .شب اول دربين راه جلوي يک پاسگاه در شهر کوچکي مانديم که اسم آن ارزينکن بود .آنجا اخوي به پليس مقداري شکلات داد اوهم دور ماشين ما مي گشت که بچه ها اذيت نکنند چون شماره خارجي داشتيم .به خيال گرفتن چيزي اذيت مي کردند.
شب دوم در شهر ارض روم مانديم .آن جا سرباز خانه بود .با توجه به اينکه وسط تابستان بود اما هوا بسيار سرد بود طوري که وقتي براي نماز صبح بيدار شديم از شدت سرما به خودمان پتو پيچيديديم .
در طول سفر همه ديده ها وشنيده ها براي ما تازگي داشت.هرجا که توقف ميکرديم دور ماشين جمع مي شدند وپير مرد ها که متوجه مي شدند در مسير سفر به مکه مشرف خواهيم شد حسرت مي خور دندوگريه ميکردند والتماس دعا داشتند.
مکان هائي بنام کامپيگ در کشورها وجود دارد که ماهم از آنها استفاده کرديم .کامپينگ باغ بزرگي بود که داراي امکانات رفاهي مثل آب وبرق وسرويس هاي بهداشتي بود و بامبلغ کمي مي توانستيم شب را در آنجا ها استراحت کنيم.
در بين راه ترکيه به کامپينگ رفتيم که باغ وسيع وخلوتي بود.شب بعد در استانبول که جايي واقعا تماشايي وزيبا بود خوابيد يم .در سال گذشته حدود 20ميليون توريست از ترکيه ديدن کرده بودند و77ميليارد دلار عايد ترکيه شد که در همان سال ايران يک مليون توريست داشت ودر آمد آن مبلغ700ميليون دلار شد..
در شهر استانبول از مساجد ديدني ومعروف مثل مسجد سلطان احمد وسلطان فاتح وايا صوفيا ديدن کرديم.در حدود 500مسجد باسبک معماري ترک که خيلي با شکوه وبلند بود و تصور آن را نيز نمي کرديم ولي تعداد نماز گذار مثل ايران ويا حتي کمتر بود.در مسجد سلطان احمد محلي براي توريست هاي غير مسلمان در نظر گرفته شده بود که هنگام نماز جماعت در آن محل جمع مي شدند وپس از نماز جماعت از قسمت هاي ديگر ديدن کرده وعکس وفيلم مي گرفتند.در دو روزي که در استامبول توقف داشتيم موقع نماز سعي مي کرديم در نمازهاي جماعت شرکت کنيم .مسجد صحن بزرگي با چهار ستون داشت که تقريبا دور ستون هابيست متر ميشد با ارتفاع 45متر و 5000نفر جاي نماز گذار داشت که هميشه عده کمي حضور داشتند.تخمين زديم که تقريبا 70 در 70 صحن مسجد بود.
مسجد سلطان احمد، استانبول
مسجد سلطان احمد (که در زبان ترکي «Sultanahmet Camii» نام دارد) مسجدي است که در شهر استانبول واقع شده‌است. اين شهر که در زمان امپراطوري عثماني طي سالهاي ???? تا ???? پايتخت اين کشور بوده‌است هم اکنون بزرگترين شهر ترکيه است. اين مسجد يکي از زيباترين شاهکارهاي معماري اسلامي است. اين مسجد به علت وجود کاشي‌هاي آبي رنگ در طراحي داخلي به «مسجد آبي» شهرت دارد.
  |+| نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:39  توسط علی❉دولتی  | 
 |+| نوشته شده در  سه شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۹ساعت 19:23  توسط علی❉دولتی  | 
 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:45  توسط علی❉دولتی  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا